تجربه ای از یک هولدینگ رسانه ای
مجتمع رسانـه‌ای ساختمان به عنـوان تنـها هولدینـگ رسانـه‌ای ساختمــان بــا سال‌ها تجــربه تخصصی و ارتبــاط گستـرده‌ای کـه از طریق رسانه‌های خـود با کلیه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان برقرار کرده است، خـدمات خـود را به صـورت تخصصی در بخش‌های زیر ارائه می‌نماید :
  • مجله ساختمان
  • صما-سایت خبری تحلیلی صنعت ساختمان
  • شبکه تصویری صنعت و ساختمان
  • سامانه ایمیل و پیامک صنعت ساختمان
  • دپارتمان آموزش صنعت ساختمان
  • مرکز برگزاری همایش های صما
  • پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران
  • دپارتمان تبلیغات صما
  • 118 ساختمان