RSS
THE Meeting of minister of urban with the complex’s manager
THE Meeting of minister of urban with the complex’s manager
Detail Download
THE Meeting of the head of engineering system  with the complex’s manager
THE Meeting of the head of engineering system with the complex’s manager
Detail Download
 جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران
جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران
Detail Download
 دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
Detail Download
محمد رضا انصاری نائب ریس اتاق بازرگانی ایران و مدیر شرکت کیسون
محمد رضا انصاری نائب ریس اتاق بازرگانی ایران و مدیر شرکت کیسون
Detail Download
گفت و گو مدیرعامل مجتمع و فریبرز واحد مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران
گفت و گو مدیرعامل مجتمع و فریبرز واحد مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران
Detail Download
پیروز حناچی ، معاون وزیر و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیروز حناچی ، معاون وزیر و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
Detail Download
پیوستن ریئس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به کمپین اخلاق حرفه ای
پیوستن ریئس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به کمپین اخلاق حرفه ای
Detail Download
رئیس توزیع شرکت برق استان تهران در حال پیوست به کمیپن اخلاق حرفه ای
رئیس توزیع شرکت برق استان تهران در حال پیوست به کمیپن اخلاق حرفه ای
Detail Download
حضور سید محمد غرضی وزیر اسبق نفت ، پست و تلگراف ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
حضور سید محمد غرضی وزیر اسبق نفت ، پست و تلگراف ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
اهدای تندیس به نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل شرکت کیسون
اهدای تندیس به نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل شرکت کیسون
Detail Download
عکس دسته جمعی از تیم اجرایی مرکز همایش های صما و بخشی از میهمانان
عکس دسته جمعی از تیم اجرایی مرکز همایش های صما و بخشی از میهمانان
Detail Download
عکس دسته جمعی از تیم اجرایی مرکز همایش های صما و بخشی از میهمانان
عکس دسته جمعی از تیم اجرایی مرکز همایش های صما و بخشی از میهمانان
Detail Download
سخنرانی دکتر حامد مظاهریان در همایش اخلاق حرفه ای
سخنرانی دکتر حامد مظاهریان در همایش اخلاق حرفه ای
Detail Download
نشست اخلاق حرفه ای با مدیران روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
نشست اخلاق حرفه ای با مدیران روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
نشست خبری با رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین و مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
نشست خبری با رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین و مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در دفتر مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
نمایشگاه صنعت ساختمان-اردیبهشت 1394
نمایشگاه صنعت ساختمان-اردیبهشت 1394
Detail Download
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1394
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1394
Detail Download
بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
پیوستن وزیر راه و شهرسازی به کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی
پیوستن وزیر راه و شهرسازی به کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی
Detail Download
بازدید رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
بازدید رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
بازدید رئیس معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
بازدید رئیس معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از غرفه مجتمع رسانه ای ساختمان
Detail Download
دیدار مدیر مجتمع رسانه ای ساختمان به وزیر زیر ساخت ایتالیا
دیدار مدیر مجتمع رسانه ای ساختمان به وزیر زیر ساخت ایتالیا
Detail Download
دیدار با سفیر فنلاند
دیدار با سفیر فنلاند
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery